Aktualności

13-11-2021 - usuwanie wad i usterek przy DD10 i DD18

Wykonawca w ramach usuwania wad wykonał następujące prace:

- dostosował wysokość krawężników zanikająych do poziomu jezdni przy drodze dojazdowej DD10,

- obniżył wysepkę rozdzielającą zjazdy przy drodze dojazdowej DD18.

Zdjęcia z prowadzonych robót zamieszczono w zakładce "Galeria".

15-09-2021 - usuwanie wad wzdłuż trasy główne S17 strona L

Wykonawca w ramach usuwania wad wykonał następujące prace:

- w km 12+ 000 - poprawiono rozjeżdżone pobocze,

- w km 12+650 - odmulono studnie, poprawiono rozjeżdżone pobocza,

- w km 13+000 - oczyszczono ściek monolityczny.

Zdjęcia z prac w zakładce "Galeria".